Medie- og Kommunikationsleksikon (Encyclopedia of Media and Communication)

Schrøder, K., Søren Kolstrup, Gunhild Agger, Per Jauert (2013). Medie- og Kommunikationsleksikon (Encyclopedia of Media and Communication). Frederiksberg, Copenhagen: Samfundslitteratur.

http://medieogkommunikationsleksikon.dk/adaption-2/

Abstract: Online version of Danish encyclopedia